***Δείτε εδώ τις ανοιχτές θέσεις εργασίας***

Για να μπορέσει να εργαστεί ένας νοσηλευτής στη Γερμανία απαιτείται η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος από τις γερμανικές αρχές.

Αρχικά θα πρέπει να εκδοθεί μία βεβαίωση ισοτιμίας των σπουδών με αύτες στη Γερμανία. Για όσους έχουν σπουδάσει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μετά την είσοδο της χώρας στην Ένωση τότε η ισοτιμία αναγνωρίζεται αυτόματα με βάση την κοινοτική οδηγία ΕΕ 2005/36 ΕΚ.

Για την αυτόματη αναγνώριση της ισοτιμίας υπάρχουν δύο επιλογές:

  • Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας μέσα από μία ηλεκτρονική διαδικασία ή
  • Η αίτηση και έκδοση ενός πιστοποιητικού από την αρμόδια γερμανική αρχή του κρατιδίου (αυτή η διαδικασία απαιτεί την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών)

Στη συνέχεια καταθέτετε τα απαραίτητα έγγραφα στην τοπική γερμανική αρχή, ώστε να εκδοθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Για να παραλάβεις έναν πλήρη οδηγό για την κατάθεση της αίτησης για άδεια άσκησης επαγγέλματος επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικά ή συμπλήρωσε εδώ τα στοιχεία σου ή απλώς σκάναρε το αντίστοιχο QR Code. Ένας συνεργάτης μας θα σε καλέσει το συντομότερο δυνατό.