Οι υπηρεσίες εύρεσης θέσης εργασίας παρέχονται σε εσένα δωρεάν, χωρίς κρυφές χρεώσεις ή προμήθειες!

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου εργασίας σε κάποιο από τα νοσοκομεία, που σε φέραμε σε επαφή, η εταιρεία μας λαμβάνει προμήθεια μόνο από τον εργοδότη. Λόγω της υψηλής ζήτησης ιατρών και νοσηλευτών στα γερμανικά νοσοκομεία, είναι σύνηθες οι εργοδότες να καταβάλουν προμήθεια για τη μεσιτεία εργαζομένων. Αυτό δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση σε εσένα ή το μισθό σου.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα, που σας προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά σε ιατρούς με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.