***Δείτε εδώ τις ανοιχτές θέσεις εργασίας***

Για να μπορέσει να εργαστεί ένας ιατρός στη Γερμανία απαιτείται η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος (Approbation) από τις γερμανικές αρχές.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι:

  • Πτυχίο ιατρικής σχολής από χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Πιστοποιητικό εξίσωσης / αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων με βάση την κοινοτική οδηγία της ΕΕ 2005/36 ΕΚ
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή Γ1 (ανάλογα με το κρατίδιο που κατατίθεται η αίτηση)
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
  • Πιστοποιητικό υγείας

Επιπλέον έχει θεσπιστεί μία διαδικασία εξετάσεων ιατρικής ορολογίας.

Με δεδομένο ότι αρκετοί ιατροί από χώρες της ΕΕ επιθυμούν να εργαστούν στη Γερμανία, υπάρχει μία σημαντική αύξηση του χρόνου επεξεργασίας των αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η οποία μπορεί να φτάσει και τους έξι μήνες.

Για να παραλάβεις έναν πλήρη οδηγό για την κατάθεση της αίτησης για άδεια άσκησης επαγγέλματος καθώς και τις εξετάσεις ιατρικής ορολογίας επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικά ή συμπλήρωσε εδώ τα στοιχεία σου ή απλώς σκάναρε το αντίστοιχο QR Code. Ένας συνεργάτης μας θα σε καλέσει το συντομότερο δυνατό.